Çarşamba

0°C | 6°C
Perşembe

1°C | 7°C
Cuma

1°C | 6°C

Gönüllü Kültür Elçileri Projesi

Gönüllü Kültür Elçileri Projesi

İç savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınmış olan Suriyeli çocuk ve gençlerin bireysel gelişim ve eğitimlerinin desteklenmesi. 
Suriye’deki iç savaş nedeniyle ülkelerinden sığınmacı olarak Türkiye’ye gelmiş ve İstanbul’a yerleşmiş sığınmacı çocukların, bu gerilim ortamının verebileceği muhtemel zararlardan korunması, zararların en aza indirilmesi veya tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik etkinlikler yapılması. 
Bu çocukların Türkiye’de kaldıkları süre boyunca eğitim ve öğretimlerinin kesintiye uğramadan devam etmelerini sağlamak. Böylece bu kişilerin gelecekteki yaşamlarına adaptasyonlarının sağlıklı bir zemine oturtulmasının imkânlarının oluşturulması amaçlanmıştır.
Türkiye’de yüksek öğrenimine devam etmeyi düşünen Sığınmacı gençlerin sınava hazırlık sürecine eğitim ve öğretim yolu ile destek olmak. (Kurs, etüt ve öğretim desteği)
Öğrencilere yönelik eğitim ve psikolojik yardım desteği ile rehberlik hizmetleri vermek.  
Göçle gelmiş gençlerin ve çocukların yaşadıkları travmanın etkilerini en aza indirebilmek için rehabilitasyon programları düzenlemek. (Yaratıcı Drama Atölye, grup terapisi .....)
Gençlerin sosyo-kültürel yönlerini güçlendirmek sureti ile yaşadıkları topluma entegrasyonlarını kolaylaştırmak.  ( Rehabilite amaçlı sportif ve sanatsal faaliyetler )
İç savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınmış olan Suriyeli çocuk ve gençlerin bireysel gelişim ve eğitimlerinin desteklenmesi. Bu amaca yönelik olarak;
Eğitim ve öğretim süreçlerinin devamlılığının sağlanması,
Yüksek öğrenime devam etmek isteyen öğrencilere yönelik kurslar ve rehberlik faaliyetlerinin düzenlenmesi ve eğitim süreçlerinin takip edilmesi,
Suriye’deki iç savaş nedeniyle ülkelerinden sığınmacı olarak Türkiye’ye gelmiş ve İstanbul’a yerleşmiş genç ve çocukların, yaşadıkları gerilimin verebileceği muhtemel zararlardan korunması, zararların en aza indirilmesi veya tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik etkinlikler yapılması. Bu etkinlikler;
Yaratıcı Drama atölyeleri,
Kişisel gelişim eğitim ve seminer faaliyetleri,
Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri,
Eğitim danışmanlığıdır. 
Türkiye’de yüksek öğrenimine devam etmeyi düşünen sığınmacı gençlerin sınava hazırlık sürecine eğitim ve öğretim yolu ile destek olmak. Bu amaçla;
Sınava hazırlık kursları açmak,
Bireysel ve grup etütleri düzenlemek,
Eğitim danışmanları tarafından sürecin takip edilmesi planlanmıştır.
Gençlerin sosyalleşmelerini sağlamak ve yaşadıkları topluma entegrasyonlarını kolaylaştırmak amacıyla;
Sanatsal faaliyetler çerçevesinde kurslar açmak,
Sportif faaliyetler düzenlemek,
Kültürel gezi ve programlar düzenlemek. 
Bu faaliyetlerde Fatih Kaymakamlığının da katkısı ve imkanları proje kapsamındaki hedef kitlenin hizmetine sunulacaktır. Böylece hedef kitlenin toplumsal uyumları sağlanmış olacaktır.


Göçün insan üzerinde bırakması muhtemel etkiler düşünüldüğünde görülecektir ki, savaş ve huzursuzluk nedeniyle kendi ülke ve yaşam alanlarını terk etmek zorunda kalmış insanlar bu çaresizlik ve bilinmezlik karşında oldukça zayıf bir ruh haline sahip olacaklardır. Bu nedenle uygulanacak projede göçle gelmiş çocuk ve gençlerin sosyal uyumlarının güçlendirilmesi, gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri yapıların oluşturulması ve özgüvenlerinin arttırılması hedeflerimiz arasındadır. Bir diğer hedef ise; gençlerin, zihinsel ve ruhsal gelişim süreçlerinin desteklenmesi, spor, sanat ve kültürel faaliyetlere ulaşımlarının sağlanması yoluyla rehabilite edilmesi. 
İç savaş sonucunda Türkiye’ye (İstanbul’a) sığınmacı olarak gelen çocuk ve gençlerin yaşam şartlarının asgari bir duruma düşmesi ve daha da önemlisi belirsiz bir süre ve mekan ile çevrili olan bu insan topluluğunun kendilerini ayakta tutabilecek faaliyet ve sosyal ortamlardan uzak kalmaları da durumun içinden çıkılamaz bir hale dönüşmesini daha da hızlandırmaktadır. 

Suriye’den İstanbul’a göçle gelmiş, 7-25 yaş arası tahmini 370 çocuk ve gençle çalışılması planlanmaktadır.
Göçle İstanbul’a gelmiş çocuk ve gençlerin eğitim ve öğretim süreçleri aksamıştır. Bu nedenle uygulayacağımız proje aracılığıyla aksayan sürecin sürekliliği sağlanacaktır.
Türkiye’de yüksek öğrenim eğitimi almak isteyen gençlerin ihtiyacı olan kurs, eğitim ve rehberlik hizmetlerinin sunulması. 
Bunun için gerekli olan Sivil Toplum Kuruluşlarıyla ve resmi kurumlarla da iş birliği yapılarak bu katkının daha hızlı ve etkin olarak ortaya konulabileceğinin de bilincinde olarak, bu işbirliği imkanlarının da geliştirileceği bir ortamın sağlanılması çalışmalarının da yapılması gereği bizi bu çalışmaya itmiştir.

PROJELER

Copyrigt © 2016 Sıcak Yuva Vakfı