Perşembe

0°C | 6°C
Cuma

1°C | 7°C
Cumartesi

1°C | 6°C

Suriyeli Gençlerin Eğitim Yuvası Projesi

Suriyeli Gençlerin Eğitim Yuvası Projesi

Suriyeli Gençlerin Eğitim Yuvası’ projesi ile genel olarak ülkelerinin içinde bulunduğu çatışma ortamı nedeniyle Türkiye’de misafir olarak bulunan Suriyeli çocuk ve gençlerin;
•Bireysel gelişimlerinin desteklenmesi,
•Ülkelerinin içinde bulunduğu gerilim ve şiddet ortamının verebileceği muhtemel zararlardan korunması, bu zararların en aza indirilmesi veya tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik etkinliklerin düzenlenmesi (drama atölyesi, grup terapisi, motivasyonel görüşmeler…),
•Yaşadıkları topluma sosyo-kültürel yönden adaptasyonlarına  yardımcı olunması (rehabilite amaçlı sportif ve sanatsal faaliyetlerin düzenlenmesi),
•Zorunlu göç ile yarım kalan eğitim ve öğretimlerinin devam ettirebilmeleri,
•Türkiye’de yükseköğrenimine devam etmeyi düşünen Suriyeli misafir gençlerin sınava hazırlık sürecine (kurs, etüt ve öğretim desteği ile) yardımcı olunması,
•Misafir çocuklara ve gençlere Türkiye’nin ve Türk kültürünün en iyi biçimde tanıtılması,
•Gönüllü çalışmaların teşvik edilmesi ve gönüllülük bilincinin yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

Eğitim, Sosyal Uyum, Kültür, Gönüllülük, Rehabilite
Kısa Özeti
Bu proje ile Suriyeli misafir çocuklar ve gençler, eğitim, rehabilitasyon ve sosyal hayata aktif katılımları için gerçekleştirilecek olan faaliyetlerle kişisel ve toplumsal gelişimlerinden geri kalmayacaklardır.

Özet
Suriye’deki çatışmaların ve şiddetin gün geçtikçe artması Suriyelileri yerinden etmiş, komşu ülkelere göç etmelerine yol açmıştır. Suriye’nin içinde bulunduğu iç savaş nedeniyle yaklaşık 3 yıldır Türkiye’de misafir olarak bulunan, büyük çoğunluğu kadınlar, çocuklar ve gençlerden oluşan sivillerin durumu, siyasi ve ekonomik boyutuyla ele alındığı kadar toplumsal boyutuyla da ele alınmalıdır.  Bu bağlamda Türkiye’de bulunan mülteci ve misafirlerin koruma altına alınıp, ihtiyaçlarının karşılanması için Türk yönetimine, STK’lara ve halka büyük görevler düşmektedir.  
Kurulduğu günden bu yana ihtiyaç sahibi, kimsesiz, sosyal imkânlara ulaşma şansı olmayan, genç, yaşlı, çocuk herkese yardım etmeyi düstur edinen ve bu alanda bir çok projeyi hayata geçiren Sıcak Yuva Vakfı, 2014 yılında başlattığı ‘Gönüllü Kültür Elçileri’ projesinin devamı niteliğindeki ‘’‘Suriyeli Gençlerin Eğitim Yuvası’  projesi ile de Suriye’den Türkiye’ye göç etmiş, İstanbul’a yerleşmiş gençlerin ve çocukların bireysel gelişimlerine ve eğitimlerine kaldığı yerden devam etmelerini amaçlamaktadır.
Bu amaca yönelik olarak proje kapsamında;
Hedef kitlenin yarıda kalan eğitim ve öğretimlerinin devamlılığı sağlanacak,
Yükseköğrenimine devam etmek isteyen öğrencilere yönelik kurslar ve rehberlik faaliyetleri düzenlenecek, eğitim danışmanlığı yapılacak ve süreç takip edilecektir. 
Yine hedef kitlenin geldikleri yerde yaşadıkları travmanın ve gerilimin yol açtığı/açacağı muhtemel psikolojik zararların en aza indirilmesi veya tamamen ortadan kaldırılması amacıyla alanında uzman psikolog, pedagog ve eğitmenler aracılığıyla proje kapsamında;
Atölye çalışmaları,
Kişisel gelişim eğitimleri ve seminerler faaliyetleri düzenlenecek,
Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri verilecektir. (Grup terapisi, motivasyonel görüşme)
Göç nedeniyle eğitimleri yarıda kalan ve Türkiye’de yükseköğrenimine devam etmeyi düşünen Suriyeli gençlerin sınava hazırlık sürecine eğitim ve öğretim yolu ile destek olmak amaçlanmaktadır. Bunun için proje kapsamında;
Sınava hazırlık kursları açılacak,
Bireysel ve grup etütleri düzenlenecek ve süreç takip edilecektir.
Ayrıca Suriyeli misafir gençlerin ve çocukların bilgi ve özgüvenlerini arttırmak, yaşadıkları toplumda sosyalleşmelerini sağlamak ve adaptasyonlarını kolaylaştırmak amacıyla proje kapsamında;
El işi ve sanat kursları açılacak,
Sportif faaliyetler düzenlenecek,
Tarihi ve kültürel geziler organize edilecektir. 
Yapılması planlanan tüm faaliyetler için Fatih İlçe Kaymakamlığı da katkılarını ve imkânlarını sunacaktır. 
Proje ile İstanbul iline bağlı Fatih ilçesinde yaşayan Suriyeli göçmen çocuklara ve gençlere yukarıda bahsedilen eğitimler verilecek, bireysel ve toplumsal açıdan güçlenecekleri faaliyetler ve programlar düzenlenecektir. Böylelikle ülkelerinin içinde bulunduğu savaş ve kaos ortamından kaçan çocukların/gençlerin beşeri, psikolojik ve toplumsal ihtiyaçları karşılanarak eğitimleri devam edecek, sosyal hayata katılımları sağlanacak, kariyer ve gelecek planı yapmaları sağlanacak ve savaşın bıraktığı izler silinmeye çalışılacaktır.

PROJELER

Copyrigt © 2016 Sıcak Yuva Vakfı